Nổi bật

Chào mừng đến với Khoa CNTT

Được thành lập vào năm 1995 nhưng Khoa CNTT có truyền thống hơn 50 năm phát triển từ năm 1965 với việc đào tạo chuyên ngành Máy tính tại Khoa Toán Cơ thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể các cán bộ giảng viên, các thế hệ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh; dưới sự chỉ đạo sát sao, ủng hộ và tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo Trường ĐHCN và ĐHQGHN, Khoa CNTT ngày hôm nay đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân tàinghiên cứu khoa học tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 mời xem tại:

  1. Tuyển sinh ĐH: [Infographic] THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN – Univeristy of Engineering and Technology (vnu.edu.vn)
  2. Tuyển sinh SĐH:
    1. Xét tuyển thẳng SĐH: [Infogarphic] Trường ĐHCN: Xét tuyển thẳng bậc thạc sĩ đợt 2 năm 2021 – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN – Univeristy of Engineering and Technology (vnu.edu.vn)
    2. Tuyển sinh SĐH: http://fit.uet.vnu.edu.vn/fituet_slide/truong-dai-hoc-cong-nghe-tuyen-sinh-sdh-dot-2-nam-2020/