💥GIAO ĐỀ TÀI VÀ THAY ĐỔI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ💥

💥GIAO ĐỀ TÀI VÀ THAY ĐỔI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ💥

Kính gửi các bạn học viên,

Để chuẩn bị cho đợt bảo vệ tháng 5/2020, VPK gửi các bạn kế hoạch về việc giao đề tài và thay đổi đề tài cho học viên cao học như sau:

👉👉👉*/ Đối với giao đề tài

➡️Học viên chưa được giao đề tài luận văn cần khẩn trương hoàn thành đề cương và gửi bản cứng cho chuyên viên Lan Hương ( P301- nhà E3) trước 11h ngày 04/11/2019 (trong giờ hành chính).

➡️Nếu học viên không hoàn thành đúng hạn sẽ không kịp bảo vệ đợt 1/2020 ( dự kiến tháng 05/2020).

👉👉👉*/ Đối với những học viên cần thay đổi hướng nghiên cứu ( bao gồm thay đổi nhỏ và thay đổi lớn) cũng nộp hồ sơ theo hạn trên
➡️ Thay đổi nhỏ cần nộp đơn ( trong đó có xác nhận của thầy HD là không thay đổi hướng nghiên cứu)
➡️ Thay đổi lớn nộp đơn và đề cương mới ( lưu ý nếu thay đổi lớn phải bảo vệ đợt 2 vì QĐ giao đề tài phải trước ngày bảo vệ 6 tháng)

Trân trọng,
VPK – Lan Hương