AI4Life – Hội nghị Trí Tuệ Nhân Tạo năm 2018

Hội nghị Trí tuệ nhân tạo AI4LIFE 2018 (https://ai4life.uet.vnu.edu.vn) lần đầu diễn ra ở Việt Nam trong 3 ngày từ 9-11/05/2018 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quôc gia Hà Nội với các nội dung:
– Ngày 09/05: 12 bài giảng (tutorials) và các bài trình bày về học sâu (deep learning), phân tích dữ liệu lớn (big data analytics), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) & trợ lý hội thoại (chatbots), Vận trù học Trí tuệ nhân tạo (AI operations research), Công nghệ tài chính (fintech)…

AI1

– Ngày 10/05: 7 báo cáo mời toàn thể về kết nối chính phủ, doanh nghiệp và hàn lâm; về cơ hội cho các doanh nghiệp và khởi nghiệp dựa vào Trí tuệ nhân tạo (AI-based enterprises and startups); Tọa đàm; Trưng bày công nghệ và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI tech show).

– Ngày 11/05: 16 báo cáo mời các phân ban xung quanh các chủ đề nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo cũng như các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và quản lý.

Với hơn 40 diễn giả giàu kinh nghiệm về Trí tuệ nhân tạo đến từ doanh nghiệp, công nghiệp, các trường, viện, trung tâm nghiên cứu trong nước và quốc tế (Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Canada, Úc, Pháp, Ba Lan, Hungary).

AI2