Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO

V.v Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của Thầy/Cô và việc ĐK Đề tài, CBHD KLTN bảo vệ đợt 1 năm 2019

 Thân gửi : Các em sinh viên khóa K60 trở về trước (trừ K60N)

 

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc Thực hiện KLTN của sinh viên bảo vệ đợt 1 năm 2019, Khoa CNTT đề nghị các sinh viên đủ điều kiện làm KLTN như sau:

1. Nhằm giúp sinh viên tìm hiểu rõ hơn hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô trong Khoa và các Thầy/Cô ngoài trường thường xuyên hợp tác nghiên cứu tại Khoa. Khoa CNTT sẽ tổ chức buổi giới thiệu hướng nghiên cứu  của các Thầy/Cô như sau:

  • Thời gian: 18h, thứ 5, ngày 11 tháng 10 năm 2018
  • Địa điểm: GĐ 3 – G3

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kèm theo có mặt đầy đủ, đúng giờ.

2. Sau buổi giới thiệu hướng nghiên cứu trên đề nghị sinh viên liên hệ với các Thầy/Cô để được nhận hướng dẫn và đăng ký thầy/cô hướng dẫn, đề tài KLTN qua phần mềm tại địa chỉ http://fit.uet.vnu.edu.vn/thesismgr chậm nhất thứ 5, ngày 25/10/2018.

3. Đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo đạt Chuẩn quốc tế : KLTN được viết bằng tiếng Anh do đó khi đăng ký đề nghị sinh viên đăng ký tên đề tài bằng Tiếng Anh.

4. Đối với sinh viên từ khóa K59 trở về trước: Nếu đủ điều kiện làm KLTN và có mong muốn bảo vệ KLTN vào đợt 1/2019 làm đơn đăng ký theo mẫu và nộp về VPK chậm nhất 25/10/2018.

  •  Mẫu đăng ký đề tài KLTN Mẫu đơn ĐK
  •  Danh sách triệu tập sinh viên tham dự buổi Giới thiệu hướng nghiên cứu 960.dt