Đào tạo

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG – STP 2019

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG – STP 2019 HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG (SAMSUNG TALENT PROGRAM – STP) là sáng kiến hợp tác giữa tập đoàn SAMSUNG và các trường Đại học lớn miền Bắc nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng xuất sắc cho nền…

Kế hoạch chấm KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch học tập đại học năm học 2018-2019 (theo Thông báo số 373/ĐT ngày 01/8/2018), Phòng Đào tạo (ĐT) lập kế hoạch chuẩn bị và chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (sau đây gọi là ĐA/KLTN) cho sinh viên các ngành học trong trường như sau: TT Công…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

Hiện nay Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã có thông báo tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2019. Thông tin về tuyển sinh gồm: Đào tạo Thạc sĩ hạn nộp hồ sơ 11/04/2019: https://uet.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-dot-1-nam-2019/ Đào tạo Tiến sĩ hạn nộp hồ sơ 11/04/2019: https://uet.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-dot-1-nam-2019/

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Lịch triển khai Đợt thực tập chính thức (mở đợt 2) học kỳ II năm học 2018-2019 sẽ được mở trong kỳ từ tháng 3-5/2019. Đây là đợt thực tập chính thức để…

Điều chỉnh đề tài KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2019

Thân gửi các em sinh viên bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2019, Để chuẩn bị cho các công việc hoàn thành KLTN/ĐATN của sinh viên, Khoa CNTT mở đợt điều chỉnh các thông tin liên quan đến KLTN thời gian từ 13/03 – 20/03/2019 như sau: Đối với sinh viên K60 (chỉ những sinh…