Đào tạo

Đăng ký tham gia khóa học miễn phí về Công nghệ chuỗi khối (blockchain)

Công ty Tezos Đông Nam Á và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa học về Công nghệ chuỗi khối (blockchain) Ngày 29/05/2019 Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Tezos Đông…

Kế hoạch phỏng vấn thực tập chuyên ngành/TT Doanh nghiệp hè 2019

Khoa CNTT thông báo kế hoạch phỏng vấn của các Công ty tại Trường ĐH Công nghệ như sau: – Lễ khai mạc: 8h, thứ 2, ngày 17/06/2019 tại Phòng 210- GĐ3 (Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HN). Sau đó các Công ty sẽ phỏng vấn tại các địa điểm…

Gia hạn thời gian đăng ký thực tập và điều chỉnh thực tập

Khoa CNTT thông báo giao hạn thời gian đăng ký thực tập như sau: Khoa gia hạn cho sinh viên đăng ký thực tập trên trang http://112.137.129.69:8000 đến hết ngày 10/06/2019 Đối với sinh viên đăng ký thực tập tại Trường: Chỉ được chấp nhận khi sinh viên đang làm dự án với Thầy/Cô tại Trường…

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 203/ĐT V/v: Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019     Hà Nội, ngày 31 tháng  05 năm 2019 Kính gửi:  Sinh…