Đào tạo

Đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 2 năm 2020

Thân gửi các em, Khoa CNTT mở đợt đăng ký KLTN/ĐATN cho những sinh viên đủ điều kiện và có mong muốn bảo vệ KLTN vào đợt 2 năm 2020 (dự kiến tháng 12/2020). Các em chú ý như sau: Thời hạn đăng ký: Đăng ký trước ngày 21/08/2020 Hình thức đăng ký: Đăng ký…

Điều chỉnh lịch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 7/2020

Ngày 9/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Ngày 10/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Địa điểm Sáng Chiều Địa điểm Sáng Chiều 303-E3 C-CLC7 CNTT5 303-E3 C-CLC6/CNTT14 C-CLC5 309-E3 C-CLC2/CNTT8 C-CLC8 309-E3 CNTT10 C-CLC3 311-E3 CNTT4 CNTT4 320-E3 CNTT11 C-CLC4 315-E3 CNTT7 CNTT7 703 -E3…

Lịch test chương trình KLTN/ĐATN bảo vệ tháng 7/2020

Lịch test chương trình KLTN/ĐATN như sau: Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT1,CNTT2,CNTT3,CNTT4, Khoa học Máy tính CLC1,  CNTT CLC 1: 8h30, thứ 3, ngày 07/07/2020 tại Phòng 311 – Nhà E3 Sinh viên thuộc các Hội đồng CNTT7, CNTT8, CNTT9, CNTT13, Khoa học Máy tính CLC3, Khoa học Máy tính CLC4, CNTT CLC 2: 8h30,…

Lịch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 7/2020

Khoa CNTT thông báo lịch làm việc của các Hội đồng chấm KLTN như sau: Ngày 9/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Ngày 10/07/2020 Sáng :bắt đầu từ 8h30 Chiều: bắt đầu từ 13h30 Địa điểm Sáng Chiều Địa điểm Sáng Chiều 303-E3 C-CLC7 CNTT5 303-E3 C-CLC6 CNTT14 C-CLC5 309-E3…