Đào tạo

Lịch chấm học phần Dự án, học kỳ I năm học 2020-2021

Khoa CNTT thông báo kế hoạch chấm học phần Dự án, học kỳ I năm học 2020-2021 như sau: Sinh viên nộp báo cáo (có chữ ký của cán bộ hướng dẫn) về VPK chậm nhất 22/12/2019 Sinh viên chuẩn bị slide trình bày trước hội đồng chấm vào ngày 23/12/2019 STT Mã SV Họ…

Hết thời hạn đào tạo kéo dài đối với các NCS khóa QH-2015,QH-2014

Kính gửi các anh/chị NCS, Nhà trường có thông báo một số nội dung tới các anh/chị NCS như sau: Hết thời hạn đào tạo kéo dài đối với các NCS khóa QH-2014 (đợt 2) :CV gui cac NCS khoa QH-2014_dot 2_vv het thoi gian dao tao   Hết thời hạn đào tạo kéo dài…

Gia hạn học tập của NCS khóa QH-2016 (đợt 2)

Kính gửi:     Các nghiên cứu sinh khóa QH-2016 (đợt 2) Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 38 của Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày…

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đạt giải Nhất chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đạt giải Nhất chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đạt giải Nhất chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”  Ngày 29/11/2019 tại Hà Nội đã diễn ra Vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” với sự góp mặt của 12 đội Việt Nam…