Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SUN*

📣📣📣CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SUN*📣📣📣 SUN* SCHOLARSHIP 2019: “MAKE AWESOME THINGS THAT MATTER.” ➡️➡️DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI⬅️⬅️ 👉👉👉 Giới thiệu Là chương trình dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Công Nghệ Thông Tin (hệ Cử nhân và Kỹ sư…

Kế hoạch triển khai học phần Dự án (SV lớp N và SV hệ chuẩn)

Khoa CNTT triển khai học phần Dự án cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo Truyền thông và Mạng máy tính và sinh viên thuộc chương trình đào tạo Chuẩn như sau: Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận được hướng dẫn từ thầy/cô chậm nhất 04/10/2019 Sinh viên nộp báo cáo (có…