Đào tạo

Kế hoạch triển khai học phần Dự án (SV lớp N và SV hệ chuẩn)

Khoa CNTT triển khai học phần Dự án cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo Truyền thông và Mạng máy tính và sinh viên thuộc chương trình đào tạo Chuẩn như sau: Sinh viên liên hệ với GVHD để nhận được hướng dẫn từ thầy/cô chậm nhất 04/10/2019 Sinh viên nộp báo cáo (có…

Thông tin học bổng MEXT 2020

Học bổng MEXT 2020 của JAIST là học bổng theo chương trình đặc biệt của chính phủ Nhật cấp cho trường School of Information Science (JAIST). Học bổng bao gồm tiền học bổng hàng tháng và vé máy bay hai chiều cùng như miễn học phí. Nội dung của học bổng và các yêu cầu cho các ứng…

Kế hoạch chấm ĐA/KLTN đợt 2 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch học tập đại học năm học 2019-2020 (theo Thông báo số 286/ĐHCN-ĐT ngày 05/8/2019), Phòng Đào tạo (ĐT) lập kế hoạch chuẩn bị và chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (sau đây gọi là ĐA/KLTN) cho sinh viên các ngành học trong trường như sau: TT Công…

Gặp mặt hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học

Khoa CNTT tổ chức buổi gặp mặt, hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học như sau: Thời gian: 18h, thứ 4, ngày 11/09/2019 Địa điểm: Phòng 3 – G3 Danh sách sinh viên bắt buộc tham dự tại đây (bắt buộc các em tham…