Đào tạo

Buổi hướng dẫn thực hiện Học phần TTCN kỳ hè 2021

Nhằm giúp sinh viên hiểu và thực hiện đúng được các yêu cầu cụ thể của học phần Thực tập chuyên ngành trong kỳ hè 2021. Khoa CNTT tổ chức buổi giới thiệu chung về học phần này cho các em đã đăng ký học học phần này trong kỳ hè. Chi tiết như sau:…

Đăng ký cán bộ hướng dẫn cho học viên K28

Thân gửi các bạn học viên K28, Khoa CNTT mở đợt đăng ký cán bộ HD cho học viên K28 nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu được hiệu quả. Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu học viên đăng ký thầy HD hạn 31/7/2021 qua đường linh sau: https://drive.google.com/file/d/11hcmHOios1fYkOSuq9-0qjiEi2XP1POA/view?usp=sharing Sau thời gian trên nếu học…

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Lịch triển khai Đợt thực tập chính thức dành cho sinh viên sẽ được mở trong hè từ tháng 6-11/2021. Đây là đợt thực tập chính thức để lấy điểm học phần Thực…

Công ty DAC Data Science Việt Nam tuyển dụng

Cơ hội làm việc trong lĩnh vực hot nhất hiện nay ngay trong mùa hè này DAC DATA SCIENCE VIỆT NAM vinh dự là đối tác nhiều năm của Khoa CNTT – Trường ĐH Công nghệ. DAC Data Science Vietnam trực thuộc tập đoàn D.A.Consortium (https://www.dac.co.jp/ ) – một trong các tập đoàn hàng đầu…