Hợp tác

Thông báo Hội thảo hỗ trợ sinh viên CNTT làm việc tại Công ty Nhật Bản 2018

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Khoa Công nghệ Thông tin với Công ty Identity (Nhật Bản), tiếp theo thành công của năm 2017, ngày 30/11/2018 tại Trường Đại học Công nghệ sẽ diễn ra buổi Giới thiệu về Chương trình hỗ trợ sinh viên HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ và GIỚI THIỆU…