Sinh viên

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 (THÁNG 11/2017)

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 2 năm 2017, Khoa CNTT thông báo Kế hoạch cụ thể của Khoa như sau: Lịch tổ chức bảo vệ luận văn theo đợt: Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017 Quy trình thực hiện: Căn cứ vào kết quả học…

Software Freedom Day – SFD

Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở (Software Freedom Day – SFD) là sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần thứ Ba trong tháng 9 hàng năm trên toàn Thế giới, liên tục từ năm 2004. Tại Việt Nam, Cộng đồng PMTDNM đã hưởng ứng tổ chức SFD ngay từ năm đầu tiên…