Sinh viên

Điều chỉnh đề tài KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2019

Thân gửi các em sinh viên bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 1 năm 2019, Để chuẩn bị cho các công việc hoàn thành KLTN/ĐATN của sinh viên, Khoa CNTT mở đợt điều chỉnh các thông tin liên quan đến KLTN thời gian từ 13/03 – 20/03/2019 như sau: Đối với sinh viên K60 (chỉ những sinh…

Quyết định giao cố vấn học tập cho sinh viên K63

Quyết định giao cố vấn học tập K63 tại đây: 216.dt   PGS.TS. Nguyễn Hải Châu DĐ: 0903 405 040 Email: chaunh@vnu.edu.vn K63CB TS. Đặng Thanh Hải DĐ: 0968560869 Email: hai.dang@vnu.edu.vn K63CC PGS.TS. Hà Quang Thụy DĐ: 0913 585 969 Email: thuyhq@vnu.edu.vn K63T TS. Đặng Đức Hạnh DĐ: 0946 686 408 Email: hanhdd@vnu.edu.vn K63CE TS. Nguyễn…