Thông tin việc làm

VC Corp: Chương trình tuyển dụng nhân dự part-time

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PART-TIME  – VIỆC THẬT, LƯƠNG CAO Chương trình tuyển dụng sinh viên của VC Corp Chương trình tuyển dụng sinh viên làm nhân sự part-time của công ty CP VC Corp là chương trình tuyển dụng được tổ chức thường xuyên, nhằm chiêu mộ những sinh viên tài năng…