Tin nổi bật

Hệ thống nâng cao chất lượng văn bản – DoIt đạt giải Nhì Nhân tài Đất Việt 2017

Hệ thống nâng cao chất lượng văn bản – DoIt đạt giải Nhì Nhân tài Đất Việt 2017 (nguồn: http://uet.vnu.edu.vn/event/thong-nang-cao-chat-luong-van-ban-doit-dat-giai-nhi-nhan-tai-dat-viet-2017)  Tối ngày 16/11, sản phẩm “DoIt – Hệ thống nâng cao chất lượng văn bản” do nhóm nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ thực hiện đã đạt giải Nhì và…