Chương trình Mountain View 2017

Chương trình Mountain View 2017

Chương trình Mountain View là chương trình trợ giúp sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham gia thực tập, làm việc tại các công ty lớn như Google, Facebook, Dropbox,… Năm 2016, Khoa có 02 sinh viên được nhận thực tập, tại Google (Nguyễn Đức Minh, K60CA) và Facebook (Phạm Văn Hạnh, K60CA) [http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20170329/sinh-vien-viet-thuc-tap-tai-facebook-google-co-hoi-duoi-chan-minh/1288241.html]

Đối tượng: Các sinh viên Khoa Công nghệ thông tin có nguyện vọng tham gia.

Quyền lợi: Sinh viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng, định hướng để đáp ứng yêu cầu phỏng vấn của các công ty. Đặc biệt, sinh viên sẽ được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu phỏng vấn tại các công ty lớn.

Trách nhiệm: Tham gia nghiêm túc nội dung của các chương trình, hoàn tất các bài tập, nổ lực phát triển bản thân.

Hình thức:

+ Các buổi bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng (2 tuần/1 buổi) vào 9 giờ sáng thứ 3.

+ Trao đổi qua mạng

Sinh viên có nguyện vọng tham gia có mặt vào lúc 9 giờ sáng thứ 3 ngày 11/7/2017 tại 404 nhà E3.

Liên hệ: Thầy Đỗ Đức Đông: 0982895169; Thầy Hồ Đắc Phương: 0988613986