CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TUYỂN DỤNG THÁNG 9_2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TUYỂN DỤNG
Về khối sản xuất:
1. Lập trình viên .NET
2. Lập trình viên Android/iOS
3. Nhân viên thiết kế phần mềm
4. Nhân viên Kiểm thử/QC
5. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
6. Nhân viên làm tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm (TW)
 
Về khối hỗ trợ:
1. Nhân viên Đảm bảo chất lượng (QA)
2. Trưởng nhóm Nhân sự
3. Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo
4. Nhân viên truyền thông và tổ chức sự kiện
5. Nhân viên triển khai đào tạo và quản lý phòng Lab
Banner_Trang_Cong_ty_Tab_Tuyen_dung