CÔNG TY MISA TUYỂN DỤNG

Thông tin đăng tuyển:

[LTV Fresher] Trung tâm phát triển phần mềm của MISA

20 Fresher lập trình viên web

10 Fresher nghiên cứu công nghệ

05 Fresher quản trị hệ thống

05 Fresher an ninh thông tin

——————————————–

Nhanh tay nào các bạn. Thông tin xin liên hệ

Ms. Trần Thị Thu Hà

Phone: 0983 422 459

Mail: hr@fresher.misa.com.vn

Fresher (1)Fresher2