Đăng ký bảo vệ KLTN/ĐATN đợt 2 năm 2019

Thân gửi: Các em sinh viên Khóa K60 trở về trước

 

Thực hiện theo kế hoạch học tập của Nhà trường, Khoa CNTT dự kiến tổ chức đợt bảo vệ KLTN/ĐATN từ 09/12-15/12/2019. Do đó, tính đến hết học kỳ II năm học 2018-2019 nếu sinh viên đủ điều kiện, có mong muốn bảo vệ KLTN/ĐATN nộp đơn (theo mẫu MẫuDK ) và gửi về VPK (Phòng 301- Nhà E3) chậm nhất thứ 6, ngày 23/08/2019.

  1. Đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, Chất lượng cao: Điểm TBC >=2.5; STCTL >=100
  2. Đối với sinh viên hệ chuẩn: Điểm TBC >= 2.0 và STCTL >= 96.
  3. Đối với sinh viên thuộc lớp N: Điểm TBC>=2.0; STCTL >=110
  4. Đối với sinh viên đã có quyết định giao đề tài, cán bộ hướng dẫn nhưng chưa hoàn thành, nếu muốn tiếp tục làm KLTN/ĐATN và bảo vệ vào thời gian trên. Đề nghị sinh viên cũng làm đơn (theo mẫu) và nộp về VPK chậm nhất thứ 6, ngày 23/08/2019.