ĐĂNG KÝ BẢO VỆ KLTN ĐỢT 2 NĂM 2018

Thân gửi: Các em sinh viên Khóa  K57, K58, K59

 

Theo kế hoạch học tập của Nhà trường, Khoa CNTT tổ chức đợt bảo vệ KLTN đợt 2 năm 2018 từ 10/12-16/12/2018. Đề nghị sinh viên chú ý như sau:

  1. Tính đến ngày 31/07/2018 điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.0 và STCTL >= 96, sinh viên có mong muốn bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp vào thời gian trên làm đơn (theo mẫu) và nộp về Văn phòng Khoa (P301 – Nhà E3) chậm nhất ngày 21/08/2018.
  2. Đối với sinh viên đã có quyết định giao đề tài nhưng chưa hoàn thành, nếu muốn tiếp tục làm Khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ vào thời gian trên đề nghị làm lại đơn đăng ký và nộp về Văn phòng Khoa chậm nhất ngày 21/08/2018.

Mẫu đăng ký KLTN tại đây MẫuDK