Đăng ký bảo vệ KLTN tháng 12/2021 (Bổ sung)

Thân gửi các em sinh viên,

Khoa CNTT mở đợt đăng ký bổ sung bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 12 năm 2021 như sau:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên Khóa K62 trở về trước

Điều kiện đăng ký: Sinh viên đang thực hiện KLTN/ĐATN với Thầy/Cô và có điểm TBC tính từ đầu khóa học đến hết Học kỳ II năm học 2020-2021

  • Chương trình ĐT CNTT CLC: Điểm TBC>=2.5 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=100
  • Chương trình ĐT KHMT CLC: Điểm TBC>=2.3 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=96
  • Chương trình đào tạo Chuẩn, CNTT định hướng thị trường Nhật Bản: Điểm TBC>=2 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=96
  • Tiêu chuẩn làm Đồ án tốt nghiệp: Điểm TBC =2.0; STCTL >=105

Thời gian đăng ký: Từ ngày 21/09-26/09/2021 (Sinh viên chú ý khi đăng ký Thầy/Cô hướng dẫn xong thì nhắc Thầy/Cô approve trong thời gian trên, nếu Thầy/Cô không approve thì coi như KLTN đăng ký chưa thành công)

Hình thức: truy cập vào đường link https://fit.uet.vnu.edu.vn/static/student.html#/login/student Tài khoản đăng nhập là tài khoản email của trường (domain vnu.edu.vn)

  • Trước khi đăng ký đề nghị các em liên hệ với Thầy/Cô hướng dẫn để xác nhận tên đề tài
  • Tên đề tài: Nếu sinh viên viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Anh thì tên đề tài viết bằng Tiếng Anh, nếu viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Việt thì tên đề tài là Tiếng Việt
  • Đối với sinh viên đã đăng ký KLTN trên Hệ thống nhưng chưa bảo vệ. Đề nghị các em đăng nhập hệ thống và edit để chuyển sang học kỳ mới

Hướng dẫn sử dụng: http://fit.uet.vnu.edu.vn/static/HDSD-students/example.html

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm đề nghị các em liên lạc vào trang facebook UET HelpDesk https://www.facebook.com/VPKCNTTHelpdesk/hoặc liên lạc trực tiếp với Văn phòng Khoa, cô Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)