Đăng ký cán bộ hướng dẫn cho học viên cao học K27 (các khóa trước chưa được phân có thể đăng ký cùng)

Khoa CNTT mở đợt đăng ký cán bộ hướng dẫn cho học viên K27 nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu được hiệu quả. Đề nghị tất cả học viên Khóa K27 khẩn trương liên hệ với Thầy/Cô và đăng ký Thầy/Cô hướng dẫn theo link sau:

  1. Link đăng ký: https://docs.google.com/…/1E9LumEdchd…/edit
  2. Thời hạn đăng ký: 31/01/2021

Trong quá trình đăng ký, nếu học viên cần hỗ trợ gì đề nghị học viên liên hệ thầy PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng- Phó chủ nhiệm khoa phụ trách đào tạo .

Mail của thầy Hùng: hungpn@vnu.edu.vn