Đăng ký cán bộ hướng dẫn cho học viên K28

Thân gửi các bạn học viên K28,
Khoa CNTT mở đợt đăng ký cán bộ HD cho học viên K28 nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu được hiệu quả. Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu học viên đăng ký thầy HD hạn 31/7/2021 qua đường linh sau:

Sau thời gian trên nếu học viên không có nguyện vọng đăng ký cán bộ HD, Ban chủ nhiệm khoa sẽ căn cứ vào chuyên ngành để phân công cán bộ hướng dẫn cho học viên.

Nếu học viên nào có vấn đề cần được hỗ trợ liên hệ với thầy PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng- Phó chủ nhiệm khoa phụ trách đào tạo sau đại học để được hỗ trợ. Mail của thầy Hùng: hungpn@vnu.edu.vn