Đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2020

Thân gửi các em,

Khoa CNTT mở đợt đăng ký KLTN/ĐATN cho những sinh viên đủ điều kiện và có mong muốn bảo vệ KLTN vào đợt 1 năm 2021 (dự kiến tháng 5/2021). Các em chú ý như sau:

 1. Danh sách sinh viên K62 đủ điều kiện làm KLTN xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1hhTN0EIOvHtmI3aIiI0Ol2qKM19JCNHr/view?usp=sharing
 2. Thời hạn đăng ký: Đăng ký trước ngày 28/10/2020
 3. Hình thức đăng ký: Đăng ký online theo link sau ==>  https://forms.gle/zpcY2RQ3e9uha5jR9
 4. Điều kiện đăng ký: Đối với những sinh viên không có tên trong danh sách trên, nếu đủ điều kiện như sau thì đăng ký theo lịch trên: Điểm TBC tính đến hết học kỳ II năm học 2019- 2020:
  1. Sinh viên thuộc ngành CNTT, chương trình đào tạo CLC : Điểm TBC >=2.5; STCTL >=100
  2. Sinh viên thuộc CTĐT CLC theo thông tư 23: ĐTBC >= 2.3 và STCTL >= 96
  3. Đối với sinh viên hệ chuẩn: Điểm TBC >= 2.0 và STCTL >= 96.
  4. Đối với sinh viên thuộc lớp N: Điểm TBC>=2.0; STCTL >=110
  5. Đối với sv thuộc lớp J: Điểm TBC>=2.0; STCTL>=90
 5. Yêu cầu khi đăng ký: Sinh viên đã liên hệ với Thầy/cô hướng dẫn, được sự đồng ý của cán bộ hướng dẫn mới đăng ký qua form này, mỗi sinh viên chỉ được đăng ký qua form một lần do đó sinh viên phải trao đổi kỹ và xác định tên đề tài chính xác mới đăng ký.
 6. Sinh viên tham khảo hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô trong Khoa tại đây: http://fit.uet.vnu.edu.vn/gioi-thieu-huong-nghien-cuu-cua-cac-thay-co-nam-2020/
 7. Chú ý: Trong quá trình đăng ký nếu cần hỗ trợ gì đề nghị các em gửi email cho cô Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn) or Thầy Dương Lê Minh (minhdl@vnu.edu.vn)