Đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 2 năm 2020

Thân gửi các em,

Khoa CNTT mở đợt đăng ký KLTN/ĐATN cho những sinh viên đủ điều kiện và có mong muốn bảo vệ KLTN vào đợt 2 năm 2020 (dự kiến tháng 12/2020). Các em chú ý như sau:

 1. Thời hạn đăng ký: Đăng ký trước ngày 21/08/2020
 2. Hình thức đăng ký: Đăng ký online theo link sau ==> https://forms.gle/CqdRAe9pVVFQYgYC8
 3. Điều kiện đăng ký: Điểm TBC tính đến hết học kỳ II năm học 2019- 2020:
  1. Sinh viên thuộc ngành CNTT, chương trình đào tạo CLC : Điểm TBC >=2.5; STCTL >=100
  2. Sinh viên thuộc CTĐT CLC theo thông tư 23: ĐTBC >= 2.3 và STCTL >= 96
  3. Đối với sinh viên hệ chuẩn: Điểm TBC >= 2.0 và STCTL >= 96.
  4. Đối với sinh viên thuộc lớp N: Điểm TBC>=2.0; STCTL >=110
  5. Đối với sinh viên đã có quyết định giao đề tài, cán bộ hướng dẫn nhưng chưa hoàn thành, nếu muốn tiếp tục làm KLTN/ĐATN và bảo vệ vào thời gian trên. Đề nghị sinh viên cũng đăng ký theo form này
 4. Yêu cầu khi đăng ký: Sinh viên đã liên hệ với Thầy/cô hướng dẫn, được sự đồng ý của cán bộ hướng dẫn mới đăng ký qua form này.
 5. Chú ý: Những sinh viên đủ điều kiện và có mong muốn đăng ký nhưng chưa có Thầy/Cô hướng dẫn đề nghị các em gửi email đề nghị Khoa hỗ trợ tìm thầy/cô hướng dẫn qua email cô Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn) or Thầy Dương Lê Minh (minhdl@vnu.edu.vn) chậm nhất 14/08/2020