Đăng ký KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2021 (bổ sung)

Thân gửi các em,

Khoa CNTT mở đợt đăng ký bổ sung làm KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2021, đề nghị các em chú ý như sau (đây là lần đăng ký cuối cùng đăng ký bảo vệ đợt 1 năm 2021):

 1. Điều kiện đăng ký: Điểm TBC tính đến hết học kỳ I năm học 2020- 2021:
  1. Sinh viên thuộc ngành CNTT, chương trình đào tạo CLC : Điểm TBC >=2.5; STCTL >=100
  2. Sinh viên thuộc CTĐT CLC theo thông tư 23: ĐTBC >= 2.3 và STCTL >= 96
  3. Đối với sinh viên hệ chuẩn: Điểm TBC >= 2.0 và STCTL >= 96.
  4. Đối với sinh viên thuộc lớp N: Điểm TBC>=2.0; STCTL >=110
  5. Đối với sv thuộc lớp J: Điểm TBC>=2.0; STCTL>=90
 2. Hình thức ĐK: Đăng ký online theo link sau ==>  https://forms.gle/zpcY2RQ3e9uha5jR9
 3. Thời hạn đăng ký: 11/01/2021