ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CUỘC THI SV VỚI AN TOÀN THÔNG TIN NĂM 2019 

📣📣📣ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CUỘC THI SV VỚI AN TOÀN THÔNG TIN NĂM 2019 📣📣📣

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức thường niên Cuộc thi quốc gia sinh viên với an toàn thông tin (ATTT). Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về ATTT cho sinh viên của các học viện, trường đại học và cao đẳng.
Để chuẩn bị cho việc tuyển chọn đội tuyển của Nhà trường tham dự cuộc thi, Khoa CNTT tổ chức tập huấn cho Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN có nhu cầu tham dự lớp tập huấn và/hoặc thi vào đội tuyển đăng ký theo form sau:

➡️➡️➡️https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenrI6IaZNg6t-uEjJw7cMfNgoY2b1oBRKM7xBs_6_FdPAzSg/viewform