Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 203/ĐT

V/v: Đánh giá sinh viên tốt nghiệp
theo chuẩn đầu ra năm 2019

 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng  05 năm 2019

Kính gửi:  Sinh viên Khóa QH-2015 (K60)

Năm 2019, Nhà trường tiếp tục triển khai công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra (CĐR) với mong muốn đánh giá mức độ đạt được của sinh viên tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT); lắng nghe được ý kiến của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp. Qua đó, Nhà trường có thông tin tham khảo để cập nhật/điều chỉnh chương trình đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo.

Hoạt động triển khai đánh giá không mang tính chất của một kỳ thi, Nhà trường rất mong các bạn sinh viên K60 (có tên trong danh sách kèm theo) nhận thức được ý nghĩa của hoạt động này để tham gia với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Nội dung thực hiện như sau:

  1. Sinh viên tham gia làm một bài đánh giá tổng hợp (120 phút) trên máy tính trong ngày 05/06/2019 theo ca thi do sinh viên lựa chọn để phù hợp với thời gian của mình (chi tiết hướng dẫn làm bài sẽ được gửi qua Email của sinh viên vào ngày 04/06/2019).
Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 5 Ca 6
8h-10h 10h-12h 13h-15h 15h-17h 20h-22h 22h-24h
  1. Trong khoảng thời gian từ ngày 08-16/06/2019, sinh viên tham gia phỏng vấn, trao đổi (khoảng 15 phút) tại các Hội đồng. P.ĐT sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tới từng sinh viên;

Trân trọng thông báo./.

 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA

Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm TB
Tích lũy
Ghi chú
K60ĐA
1. 15021548  Trịnh Vũ Tuấn Anh  03/02/1997 3,34  
2. 15021507  Nguyễn Lương Bằng  02/05/1996 3,4  
3. 15021593  Doãn Mạnh Duy  07/05/1997 3,34  
4. 15021523  Nguyễn Tiến Đạt  14/09/1997 2,72  
5. 15022807  Nguyễn Thu Hằng  02/11/1997 3,6  
6. 15021547  Hoàng Thế Hợp  07/06/1997 3,34  
7. 15022245  Vương Quang Huy  26/10/1997 2,85  
8. 15021537  Nguyễn Hoàng Khánh Linh  07/07/1997 2,79  
9. 15022818  Tạ Đình Lượng  21/02/1997 3,36  
10. 15021556  Đỗ Thành Nam  13/12/1997 2,72  
11. 15021499  Trần Đức Phương  09/07/1997 2,75  
12. 15021526  Nguyễn Đức Thắng  13/02/1997 2,69  
13. 15021513  Phạm Đình Trung  01/08/1997 3,18  
14. 15021584  Vũ Minh Trung  02/04/1997 2,79  
15. 15021541  Trần Xuân Tuyến  29/01/1997 3,69Bottom of Form  
K60ĐB
1. 15022813  Trần Hoài An  05/04/1997 3,19  
2. 15022741  Lương Đình Bắc  05/05/1997 2,22  
3. 15021521  Lê Hải Châu  22/02/1997 2,36  
4. 15021582  Lưu Minh Châu  02/09/1997 2,78  
5. 15022773  Đỗ Thị Thanh Dịu  01/01/1997 3,34  
6. 15022706  Nguyễn Ngô Doanh  03/11/1997 2,92  
7. 15022720  Trần Chính Đoàn  03/10/1997 2,38  
8. 15022269  Nguyễn Thị Hảo  29/01/1997 3,01  
9. 15022742  Đinh Thị Hiếu  29/07/1997 2,99  
10. 15022812  Nguyễn Thị Hoài  08/12/1997 3,37  
11. 15021570  Hoàng Tuấn Hùng  16/01/1997 3,32  
12. 15022748  Nguyễn Danh Hùng  14/09/1997 2,42  
13. 15022726  Phạm Thế Huy  16/08/1997 3,07  
14. 15022751  Đỗ Thành Long  08/09/1997 2,54  
15. 15022708  Nguyễn Khắc Minh  14/11/1997 2,75  
16. 15021023  Nguyễn Phương Nam  08/04/1997 2,79  
17. 15021595  Phạm Quang Nam  03/10/1997 2,64  
18. 15022736  Tạ Hoàng Nguyên  05/03/1997 2,86  
19. 15021534  Lương Thùy Nhinh  22/02/1997 3,5  
20. 15022272  Bùi Ngọc Thắng  14/01/1997 3,41  
21. 15021502  Nguyễn Thị Minh Thu  30/12/1997 3,44  
22. 15022252  Nguyễn Đức Triều  08/07/1997 3,31  
23. 15022264  Nguyễn Tiến Trung  02/09/1997 2,35  
24. 15022300  Nguyễn Thị Thu Uyên  08/03/1997 3,67  
25. 15022281  Cao Duy Văn  12/12/1997 2,51  
K60CAC
1. 15021371  Trương Ngọc Đức  27/10/1997 3,02  
2. 15021064  Nguyễn Mạnh Hùng  10/11/1997 3,22  
3. 15021039  Lê Ngọc Tuấn Khang  04/02/1997 3,6  
4. 15021027  Đặng Thị Lệ  03/12/1997 2,58  
5. 15021108  Vũ Hoàng Long  12/09/1997 2,61  
6. 15022862  Đinh Khắc Quý  18/12/1997 3,24  
7. 15021034  Lương Văn Quý  08/10/1997 3,25  
8. 15021030  Nguyễn Đình Công Sơn  27/06/1997 2,56  
9. 15021603  Hoàng Thị Tâm  22/08/1997 3,04  
10. 15022867  Đoàn Phương Thảo  03/07/1997 2,53  
11. 15021038  Nho Minh Tú  11/12/1997 2,75  
K60CA
1. 15021764  Đoàn Việt Bách  18/03/1997 3,15  
2. 15021745  Phạm Nguyễn Ngọc Biên  31/01/1997 2,79  
3. 15021766  Nguyễn Minh Châu  20/05/1997 3,55  
4. 15021768  Đặng Ngọc Cường  01/04/1997 3,47  
5. 15021773  Nguyễn Hoàng Đức  13/09/1997 3,08  
6. 15021775  Nguyễn Xuân Đức  24/11/1997 3,25  
7. 15021790  Phạm Khắc Linh  27/01/1997 3,36  
8. 15021066  Nguyễn Tài Long  16/11/1997 3,62  
9. 15021622  Bùi Công Minh  27/10/1997 3,5  
10. 15021793  Nguyễn Đức Minh  02/09/1997 2,95  
11. 15021794  Nguyễn Đức Minh  28/01/1997 3,3  
12. 15020977  Nguyễn Quang Minh  05/12/1997 3,31  
13. 15021070  Đinh Hà Nam  25/12/1997 2,76  
14. 15022861  Nguyễn Tiến Nam  08/07/1997 3,29  
15. 15021120  Nguyễn Thanh Ngân  21/08/1997 3,19  
16. 15021796  Nguyễn Trung Nghĩa  18/12/1997 3,48  
17. 15021800  Nguyễn Anh Quang  30/05/1997 3,09  
18. 15021801  Nguyễn Văn Quang  23/09/1997 3,18  
19. 15021803  Vũ Tiến Sinh  03/04/1997 3,68  
20. 15021058  Bùi Mạnh Thắng  15/06/1997 3,78  
21. 15020912  Nguyễn Đăng Thế  22/04/1997 3,62  
22. 15021370  Trương Tiến Toàn  19/01/1997 2,85  
K60CLC
1. 15021394  Bùi Châu Anh  26/09/1997 3,21  
2. 15021976  Nguyễn Đức Anh  14/12/1997 3,3  
3. 15021332  Nguyễn Thị Vân Anh  05/09/1997 3,73  
4. 15021849  Nguyễn Tuấn Anh  23/03/1997 3,11  
5. 15022846  Lê Đàm Bạch Cúc  05/10/1997 3,51  
6. 15021133  Bùi Công Danh  27/04/1997 3,25  
7. 15021436  Nguyễn Trung Đức  04/10/1997 3,28  
8. 15022822  Trần Thị Hà  11/06/1997 3,21  
9. 15022834  Nguyễn Phúc Hiệu  05/04/1997 3,73  
10. 15021750  Nguyễn Việt Hòa  01/12/1997 3,31  
11. 15020876  Trần Thị Thu Hường  19/08/1997 3,3  
12. 15021471  Mai Ngọc Kiên  30/08/1997 3,74  
13. 15021167  Nguyễn Xuân Lợi  21/04/1997 3,26  
14. 15020896  Mai Thanh Minh  12/04/1997 3,13  
15. 15022073  Nguyễn Quang Minh  15/04/1997 3,49  
16. 15021149  Phùng Văn Phương  08/04/1997 3,63  
17. 15020941  Dương Anh Quang  27/01/1997 3,21  
18. 15021169  Phạm Ngọc Quý  18/10/1997 3,45  
19. 15021455  Nguyễn Thị Thủy  02/12/1997 3,73  
20. 15022858  Vũ Thị Thúy Thúy  26/03/1997 3,63  
21. 15021128  Nguyễn Thành Tung  05/02/1997 3,47  
22. 15021468  Nguyễn Đình Tuân  08/09/1997 3,41  
23. 15021440  Ngô Hải Yến  12/09/1997 3,69  
K60T
1. 15022002  Bùi Hữu An  02/07/1997 3,15  
2. 15022052  Thái Tiến Dũng  24/03/1997 3,27  
3. 15021422  Bùi Công Duy  09/01/1997 2,96  
4. 15022030  Nguyễn Tài Đại  08/03/1996 3,59  
5. 15021314  Lê Tuấn Đạt  06/04/1997 3,1  
6. 15022081  Nguyễn Đức Huy Học  13/10/1997 2,88  
7. 15022028  Cao Mai Hương  19/12/1997 3,36  
8. 15022083  Khổng Minh Mạnh  30/04/1996 3,04  
9. 15022005  Trần Ngọc Minh  30/08/1997 2,96  
10. 15021426  Trần Tuấn Minh  07/12/1997 3,03  
11. 15021040  Lê Thị Mai Nhung  12/06/1997 2,85  
12. 15022018  Dương Anh Quân  19/07/1997 2,94  
13. 15021338  Vũ Thị Tân  22/11/1997 3,02  
14. 15022033  Phùng Việt Tiến  18/09/1997 2,74  
15. 15021318  Nguyễn Thị Thu Trang  02/09/1997 2,75  
K60C
1. 15020890  Nguyễn Tuấn Anh  05/03/1997 2,82  
2. 15022820  Nguyễn Thị Chinh  01/09/1997 3,2  
3. 15022852  Hồ Văn Cường  25/10/1997 3,04  
4. 15021914  Lê Ngọc Cường  16/10/1997 2,96  
5. 15021160  Trần Văn Cường  25/02/1997 2,78  
6. 15021291  Bùi Thị Dung  01/08/1997 3,18  
7. 15021154  Nguyễn Thị Phương Duyên  17/12/1997 3,11  
8. 15021892  Nguyễn Anh Đức  15/08/1997 3,08  
9. 15022830  Phạm Thị Hồng Hạnh  02/07/1997 3,39  
10. 15021165  Trần Thị Hằng  09/03/1997 2,98  
11. 15021020  Nguyễn Thế Hiệp  28/05/1997 2,83  
12. 15021897  Trần Văn Hiếu  22/04/1997 2,94  
13. 15021599  Nguyễn Phi Hoàng  03/12/1997 3,33  
14. 15022827  Lê Thanh Hùng  01/03/1997 2,95  
15. 15022840  Trương Huy Hùng  19/07/1997 2,95  
16. 15022854  Vũ Gia Hùng  27/03/1997 2,87  
17. 15021316  Nguyễn Thị Thanh Huyền  25/12/1997 3,21  
18. 15021363  Hoàng Đăng Kiên  15/08/1997 3,71  
19. 15022848  Bùi Thị Diệu Linh  06/03/1997 3  
20. 15020906  Đỗ Hoàng Linh  14/09/1997 2,84  
21. 15021841  Vũ Văn Phong  27/02/1997 3,19  
22. 15021865  Lê Hồng Quân  02/09/1997 3,08  
23. 15021859  Phạm Ngọc Sơn  09/02/1997 3,03  
24. 15021871  Vũ Tuấn Thanh  18/08/1997 3,13  
25. 15021868  Trần Văn Thắng  20/08/1997 2,99  
26. 15021881  Trần Thị Thơ  28/02/1997 3,07  
27. 15021446  Chu Thị Thơm  06/10/1997 3,61  
28. 15021364  Hoàng Thị Lệ Thu  02/10/1997 3,02  
29. 15020953  Bùi Quang Trường  11/07/1997 3,09  
30. 15020928  Uông Thị Vân  19/10/1997 3,09  
31. 15021864  Trịnh Đình Việt  02/06/1997 3,14  
K60V
1. 15022550  Nguyễn Thế Anh  16/09/1997 2,76  
2. 15021644  Nguyễn Thị Chinh  03/08/1997 2,94  
3. 15022343  Lê Công Chính  21/07/1997 2,71  
4. 15022360  Nguyễn Văn Cường  30/11/1997 2,81  
5. 15022316  Đỗ Văn Dũng  13/11/1997 2,79  
6. 15022647  Nguyễn Văn Dũng  02/09/1997 2,82  
7. 15021627  Nguyễn Viết Dũng  20/01/1997 2,7  
8. 15022358  Trần Minh Đức  09/11/1997 3,4  
9. 15021645  Nguyễn Thị Thu Hạ  16/11/1996 3,06  
10. 15022880  Đặng Trần Hải  28/09/1997 2,76  
11. 15020990  Phan Nguyễn Hòa  07/04/1997 3,09  
12. 15022642  Đặng Văn Hoan  11/03/1997 2,75  
13. 15020999  Khương Việt Hoàng  31/10/1997 3,07  
14. 15022877  Nguyễn Văn Hùng  26/03/1997 2,89  
15. 15022568  Phan Thị Thanh Loan  08/12/1997 3,35  
16. 15022876  Tăng Đức Lợi  22/06/1997 3,18  
17. 15022162  Đỗ Đăng Minh  07/10/1997 2,74  
18. 15021007  Phạm Phương Nam  24/11/1997 2,86  
19. 15021006  La Văn Năm  27/01/1997 3,7  
20. 15023600  Nguyễn Vân Ngọc  18/02/1996 3  
21. 15022346  Đặng Chí Phong  21/10/1997 2,86  
22. 15022625  Phạm Văn Phúc  16/11/1995 3,12  
23. 15022363  Bùi Thị Phương  21/02/1996 2,86  
24. 15022610  Thạch Thọ Thanh  11/02/1997 3,15  
25. 15022687  Hoàng Văn Thành  07/09/1997 2,76  
26. 15022578  Hoàng Hữu Thắng  01/02/1997 3,1  
27. 15021095  Phan Xuân Thiện  27/08/1997 2,98  
28. 15022338  Chu Quốc Tiệm  09/09/1997 2,93  
29. 15022584  Nguyễn Văn Việt  29/11/1997 2,91  
30. 15021015  Mai Ngọc Xuân  13/02/1997 2,86  
K60M
1. 15021216  Phạm Quang Chung  30/04/1996 3,24  
2. 15022796  Vũ Việt Cương  28/06/1996 2,89  
3. 15021734  Nguyễn Văn Dương  28/12/1997 2,93  
4. 15021689  Trần Duy Đô  02/06/1997 2,94  
5. 15022109  Đặng Đình Đức  27/08/1997 2,54  
6. 15021246  Nguyễn Văn Đương  03/12/1997 2,27  
7. 15022803  Phạm Trung Hải  15/09/1996 2,48  
8. 15021215  Tạ Ngọc Hải  18/08/1997 3,15  
9. 15022092  Nguyễn Thiện Hiếu  25/02/1997 2,69  
10. 15021684  Nguyễn Mậu Hoàng  26/01/1997 2,83  
11. 15021259  Nguyễn Thị Hồng  29/08/1997 3,43  
12. 15021222  Nguyễn Việt Hùng  01/04/1997 2,72  
13. 15021225  Phạm Hữu Huy  06/04/1997 2,34  
14. 15022799  Khúc Quốc Hưng  02/02/1996 2,75  
15. 15021719  Trần Hồng Khanh  12/09/1997 3,1  
16. 15021257  Phạm Duy Khánh  17/01/1997 2,65  
17. 15022793  Trần Ngọc Lâm  04/01/1997 2,74  
18. 15021744  Phạm Thành Long  18/02/1997 3,08  
19. 15021229  Trần Huy Lực  28/10/1997 2,49  
20. 15022887  Đào Đình Nam  26/04/1997 2,38  
21. 15022798  Đào Phương Nam  29/04/1997 2,49  
22. 15021241  Ngô Phương Nam  21/01/1997 2,79  
23. 15022091  Phạm Văn Nam  05/05/1997 2,81  
24. 15021703  Nguyễn Văn Quang  20/08/1996 2,59  
25. 15021696  Vũ Thế Quân  03/04/1997 3,33  
26. 15021721  Nguyễn Nguyên Sơn  01/05/1997 2,35  
27. 15021250  Đỗ Văn Thọ  11/10/1997 2,75  
28. 15022792  Trần Bình Trọng  22/11/1997 3,06  
29. 15021712  Hoàng Mạnh Tuấn  20/09/1997 2,97  
30. 15021467  Ngô Anh Tuấn  05/02/1997 3,63  
31. 15021203  Nguyễn Quốc Tuấn  20/10/1996 2,73  

 

Ghi chú: Mã SV = Mã sinh viên; Điểm TBC = Điểm trung bình chung; Tổng TCTL = Tổng tín chỉ tích lũy.