Danh sách cán bộ hướng dẫn học phần Dự án học kỳ II năm học 2018-2019 (Cập nhật)

Thân gửi các em sinh viên,

Xét trên nguyện vọng của sinh viên, Khoa đã chỉnh giảng viên hướng dẫn học phần Dự án cho một số sinh viên. Đây là danh sách cuối cùng về cán bộ hướng dẫn và sẽ không thay đổi bất kỳ giảng viên nào cho sinh viên nữa. Đề nghị các em thực hiện theo đúng kế hoạch Khoa đã đề ra. Danh sách như sau:

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Giảng viên Thông tin liên lạc
1 15021826 Lô Quốc Khánh 02/09/1995 QH-2015-I/CQ-C-C ThS. Lê Khánh Trình trinhlk.vnu@gmail.com
0962182009
2 15021237 Nguyễn Trọng Linh 12/10/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC ThS. Lê Khánh Trình
3 15020956 Bùi Xuân Vương 01/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-C ThS. Lê Khánh Trình
4 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Đặng Đức Hạnh
5 15020906 Đỗ Hoàng Linh 14/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Đặng Đức Hạnh 0946 686 408
Email: hanhdd@vnu.edu.vn
6 15021829 Bàn Văn Mạnh 21/07/1996 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Đặng Đức Hạnh
7 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-C TS. Võ Đình Hiếu 0948 466 848
Email: vdhieu@gmail.com
8 14020230 Mai Khoa Hưởng 19/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-C TS. Võ Đình Hiếu
9 15022825 Bùi Việt Huy 13/01/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Võ Đình Hiếu
10 15022855 Đàm Đình Đinh 14/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-D ThS. Phạm Hải Đăng
11 15021320 Hoàng Thanh Hải 25/09/1996 QH-2015-I/CQ-T ThS. Phạm Hải Đăng
12 15022062 Đỗ Việt Hưng 30/12/1997 QH-2015-I/CQ-T ThS. Phạm Hải Đăng 01652.202.575
Email: dangph2011@gmail.com
13 15021344 Nguyễn Xuân Trường 28/10/1997 QH-2015-I/CQ-T ThS. Phạm Hải Đăng
14 15022045 Nguyễn Anh Tuấn 19/11/1997 QH-2015-I/CQ-T ThS. Phạm Hải Đăng
15 13020611 Nguyễn Thanh Việt 07/05/1994 QH-2013-I/CQ-T ThS. Vũ Bá Duy 0912 350 018
Email: duyvb@vnu.edu.vn
16 15020958 Tạ Danh Huy 07/02/1997 QH-2015-I/CQ-C-B ThS. Vũ Bá Duy
17 14020650 Nguyễn Đức Anh 30/11/1996 QH-2014-I/CQ-T ThS. Vũ Bá Duy
18 14020448 Bùi Đức Thọ 14/11/1995 QH-2014-I/CQ-T ThS. Vũ Bá Duy
19 15022845 Bùi Đức Hoàng 24/06/1997 QH-2015-I/CQ-C-C ThS. Vũ Bá Duy
20 15020884 Đào Mạnh Tùng 25/06/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Lê Phê Đô
21 15020897 Trần Đức Thọ 27/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-C TS. Lê Phê Đô 0989 632 190
Email: dolp@vnu.edu.vn
22 15021832 Bùi Anh Tuấn 18/12/1996 QH-2015-I/CQ-C-C TS. Lê Phê Đô
23 15020878 Doãn Trung Anh 22/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-B PGS.TS. Nguyễn Việt Anh vietanh@vnu.edu.vn
24 15020936 Nguyễn Thanh Cương 30/06/1997 QH-2015-I/CQ-C-B PGS.TS. Nguyễn Việt Anh
25 15021852 Đặng Quốc Đại 08/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-B PGS.TS. Nguyễn Việt Anh
26 13020444 Mai Minh Toàn 28/02/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C TS. Ma Thị Châu
27 13020647 Nguyễn Ngọc Tú 19/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-B TS. Ma Thị Châu 0947 150 309
Email: chaumt@vnu.edu.vn
28 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-D TS. Ma Thị Châu
29 15021280 Lê Phúc Ân 14/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-D TS. Ma Thị Châu
30 15021373 Nguyễn Tiến Đạt 26/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Ma Thị Châu
31 15021068 Nguyễn Ngọc Sáng 14/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-C TS. Ma Thị Châu
32 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Ngô Thị Duyên
33 15022828 Phạm Văn Thịnh 28/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Ngô Thị Duyên
34 15021913 Trần Văn Trọng 25/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Ngô Thị Duyên
35 15021160 Trần Văn Cường 25/02/1997 QH-2015-I/CQ-C-D TS. Ngô Thị Duyên
36 14020686 Đỗ Văn Vũ 24/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Ngô Thị Duyên
37 15022837 Phạm Doãn Mỹ K60CC TS. Ngô Thị Duyên 0986 898 948
Email: duyennt@vnu.edu.vn
38 14020168 Hoàng Trung Hiếu 13/03/1996 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Nguyễn Văn Vinh
39 14020503 Trần Văn Trường 18/01/1995 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Nguyễn Văn Vinh
40 14020039 Nguyễn Hữu Có 24/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Nguyễn Văn Vinh
41 14020582 Châu Quốc Đạt 12/08/1996 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Nguyễn Văn Vinh 0912 263 062
Email: vinhnv@vnu.edu.vn
42 14020065 Nguyễn Ngọc Duy 10/10/1996 QH-2014-I/CQ-C-C TS. Nguyễn Văn Vinh
43 14020602 Phan Văn Phước 05/09/1995 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Nguyễn Văn Vinh
44 15021390 Lê Hồng Hội 16/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-C TS. Phạm Mạnh Linh  0356853724
Email: phammanhlinhit@gmail.com
45 15021135 Lê Duy Hưng 10/02/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Phạm Mạnh Linh
46 15021490 Nguyễn Văn Huy 12/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-C TS. Phạm Mạnh Linh
47 15022844 Nguyễn Anh Đạt 21/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-C TS. Phạm Mạnh Linh
48 16021650 Nguyễn Khắc Thành 24/04/1998 QH-2016-I/CQ-N PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
49 15022836 Phạm Tuấn Thiện 29/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-C PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
50 15021924 Phan Anh Dương 20/10/1997 QH-2015-I/CQ-N PGS.TS. Nguyễn Đình Việt  0936 139 988
Email: vietnd@vnu.edu.vn
51 14020441 Trịnh Văn Thi 02/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-D ThS. Hồ Đắc Phương 0988 613 986
Email:hdphuong@vnu.edu.vn
52 15021603 Hoàng Thị Tâm 22/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-A ThS. Hồ Đắc Phương
53 14020462 Lâm Văn Thư 23/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-D ThS. Ngô Lê Minh
54 13020721 Nguyễn Thanh Nam 01/06/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C ThS. Ngô Lê Minh 0169 424 0830
Email: minhnl@vnu.edu.vn
55 14020443 An Văn Thịnh 17/09/1996 QH-2014-I/CQ-C-C ThS. Ngô Lê Minh
56 14020304 Phạm Công Minh 25/10/1996 QH-2014-I/CQ-C-D ThS. Ngô Lê Minh
57 15021360 Nguyễn Trí Phương 21/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-B TS. Phạm Mạnh Linh
58 15021414 Trần Văn Nghĩa 13/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-C TS. Phạm Mạnh Linh  0356853724
Email: phammanhlinhit@gmail.com