Danh sách cán bộ hướng dẫn học phần Dự án và Kế hoạch triển khai học phần

Thân gửi các em,

Khoa CNTT đã phân công cán bộ hướng dẫn cho các sinh viên đã đăng ký học học phần Dự án (danh sách kèm theo). Đề nghị các em chú ý như sau:

  1. Sinh viên liên  hệ với Thầy/Cô hướng dẫn chậm nhất ngày 28/02/2018, để Thầy/Cô hướng dẫn thực hiện học phần này.
  2. Ngày 18/05/2018: Sinh viên nộp báo cáo, có ý kiến đồng ý của Thầy/Cô hướng dẫn về VPK (P301 – Nhà E3).
  3. Ngày 21/05/2018: Dự kiến hội đồng sẽ họp chấm, sinh viên trình bày trước hội đồng chấm. Chi tiết sẽ thông báo tới sinh viên sau.
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú
1 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-C TS. Nguyễn Đại Thọ
2 14020438 Vũ Quốc Thắng 21/12/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
3 14020441 Trịnh Văn Thi 02/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Lê Đình Thanh
4 14020462 Lâm Văn Thư 23/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
5 12020516 Hoàng Đức Tài 5/11/1994 QH-2012-I/CQ-C-C TS. Lê Thị Hợi
6 14020494 Trần Thành Trung 11/06/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
7 12020095 Dương Văn Đức 08/11/1994 QH-2012-I/CQ-C-C PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng
8 12020254 Trần Đăng Minh 10/07/1994 QH-2012-I/CQ-C-C
9 12020322 Nguyễn Kim Quý 18/09/1994 QH-2012-I/CQ-C-C
10 12020478 Nguyễn Thanh Tùng 05/06/1991 QH-2012-I/CQ-C-C
11 14020648 Hồ Đức Anh 13/06/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Võ Đình Hiếu
12 14020049 Nguyễn Văn Cương 16/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
13 14020053 Đỗ Mạnh Cường 14/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
14 14020117 Vũ Đình Đúng 23/11/1988 QH-2014-I/CQ-C-D
15 14020195 Trần Văn Hòa 29/05/1995 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Đặng Đức Hạnh
16 14020248 Vũ Văn Kiệt 11/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
17 14020253 Đinh Văn Linh 21/11/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
18 14020267 Trần Thanh Long 15/03/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
19 14020437 Trịnh Văn Thắng 22/12/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
20 13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C PGS.TS. Lê Thanh Hà
21 13020020 Nguyễn Việt Bách 30/11/1995 QH-2013-I/CQ-C-D TS. Vũ Thị Hồng Nhạn
22 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-D TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh
23 14020653 Ngô Đăng Chắc 09/07/1996 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Ma Thị Châu
24 14020387 Trần Hữu Sáng 25/11/1996 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Ma Thị Châu
25 14020390 Đào Xuân Sơn 04/12/1992 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Ngô Thị Duyên
26 14020294 Nguyễn Khắc Mạnh 03/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Ngô Thị Duyên
27 13020518 Trịnh Công Vượng 04/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-C PGS.TS. Nguyễn Hải Châu
28 13020526 Nguyễn Bá Dũng 12/03/1995 QH-2013-I/CQ-T
29 13020615 Nguyễn Văn Dưỡng 02/09/1994 QH-2013-I/CQ-T
30 14020140 Hoàng Xuân Hải 19/09/1996 QH-2014-I/CQ-T ThS. Vũ Bá Duy
31 14020153 Phan Thị Hạnh 22/03/1996 QH-2014-I/CQ-T
32 14020150 Phan Văn Hảo 09/01/1996 QH-2014-I/CQ-T ThS. Lê Hồng Hải
33 14020667 Nguyễn Hữu Kiên 01/01/1996 QH-2014-I/CQ-T
34 14020828 Trương Hải Kiên 09/03/1995 QH-2014-I/CQ-T TS. Nguyễn Thị Hậu
35 14020699 Nguyễn Thị Ngọc Như 18/11/1996 QH-2014-I/CQ-T
36 14020384 Nguyễn Hữu Quý 25/05/1993 QH-2014-I/CQ-T
37 14020644 Phạm Phương Tùng 10/05/1994 QH-2014-I/CQ-T
38 13020006 Lã Nguyễn Công Anh 12/09/1995 QH-2013-I/CQ-C-D TS. Hà Minh Hoàng
39 13020370 Dương Văn Tân 28/02/1995 QH-2013-I/CQ-C-D TS. Hà Minh Hoàng
40 14020333 Nguyễn Thị Nhài 12/08/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Hà Minh Hoàng
41 14020398 Trần Ngọc Sơn 07/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Đặng Cao Cường
42 14020824 Hà Văn Sửu 29/11/1995 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Đặng Cao Cường
43 14020425 Dương Trung Thảo 27/02/1996 QH-2014-I/CQ-C-D TS. Đặng Cao Cường
44 12020059 Phạm Đức Duy 23/03/1994 QH-2012-I/CQ-C-A-C TS. Nguyễn Văn Vinh
45 13020721 Nguyễn Thanh Nam 01/06/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C
46 13020473 Nguyễn Đình Tuấn 21/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C
47 14020230 Mai Khoa Hưởng 19/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
48 14020269 Ngô Gia Lộc 22/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
49 14020820 Lý Văn Mạnh 14/10/1995 QH-2014-I/CQ-C-C TS. Nguyễn Bá Đạt
50 14020292 Nguyễn Duy Mạnh 29/08/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
51 14020377 Trịnh Hải Quân 22/12/1996 QH-2014-I/CQ-C-C TS. Nguyễn Việt Anh
(vietanh@vnu.edu.vn)
52 14020396 Phạm Văn Sơn 15/12/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
53 14020418 Nguyễn Văn Thành 04/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
54 14020642 Vũ Ngọc Tuấn 30/09/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
55 14020544 Trương Văn Tý 14/09/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
56 14020563 Lưu Tuấn Vũ 09/07/1994 QH-2014-I/CQ-C-C TS. Trần Trọng Hiếu
57 13020647 Nguyễn Ngọc Tú 19/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-B
58 13020711 Bùi Văn Tùng 25/12/1985 QH-2013-I/CQ-C-C
59 13020493 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1995 QH-2013-I/CQ-C-C
60 14020401 Dương Danh Tài 07/09/1995 QH-2014-I/CQ-C-B ThS. Trần Mai Vũ
61 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-B
62 14020561 Lê Công Vũ 14/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-B
63 14020572 Nguyễn Huy Nhật Anh 28/02/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
64 14020012 Tạ Việt Anh 07/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-C ThS. Lê Hoàng Quỳnh
65 14020048 Nguyễn Sĩ Cường 14/03/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
66 14020113 Lương Văn Đông 18/01/1995 QH-2014-I/CQ-C-C
67 14020188 Hoàng Văn Hoàn 11/11/1996 QH-2014-I/CQ-C-C
68 13020555 Nguyễn Thế Quân 20/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-C ThS. Hồ Đắc Phương
69 13020470 Phạm Xuân Trường 30/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-C
70 13020655 Vũ Quý Đức 18/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-CLC
71 14020039 Nguyễn Hữu Có 24/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-B TS. Nguyễn Văn Nam
72 14020582 Châu Quốc Đạt 12/08/1996 QH-2014-I/CQ-C-B
73 14020165 Dương Thanh Hiếu 11/12/1996 QH-2014-I/CQ-C-B
74 14020826 Nguyễn Vũ Hiếu 25/10/1995 QH-2014-I/CQ-C-B
75 14020314 Nguyễn Hồng Nam 28/08/1996 QH-2014-I/CQ-C-B
76 14020346 Nguyễn Duy Phú 30/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-B PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
77 14020363 Lý Hoàng Quang 04/09/1996 QH-2014-I/CQ-C-B
78 14020374 Nguyễn Cao Quân 02/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-B
79 14020321 Vũ Ngọc Nam 15/09/1996 QH-2014-I/CQ-C-D
80 16022436 Nguyễn Huy Hùng 14/12/1995 QH-2016-I/CQ-N