Danh sách Phản biện, tiểu ban bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2018

Thân gửi các em,

Để chuẩn bị cho Lễ bảo vệ KLTN diễn ra vào ngày 15-16/05/2018, đề nghị các em chú ý như sau:

  1. Từ 27/04-03/05: Sinh viên chuyển ĐA/KLTN tới Thầy/Cô hướng dẫn và Phản biện
  2. Từ ngày 07/5-11/05/2018: Các tiểu ban sẽ tổ chức test chương trình (chi tiết sẽ thông báo sau)
  3. Sinh viên theo dõi Danh sách Phản biện, tiểu ban tại đây DS_Đề tài_26_4_18_SV