DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH NCKH TẠI CÁC TIỂU BAN

Thân gửi các em,

Để chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa, Khoa CNTT đề nghị các em chú ý như sau:

  1. Lễ khai mạc: 8h, thứ 6, ngày 30/03/2018 tại Phòng 212 – Nhà E3. Đề nghị các em có mặt đầy đủ đúng giờ
  2. Sau lễ khai mạc, các nhóm đủ điều kiện sẽ trình bày báo cáo tại từng tiểu ban (chi tiết xem tại đây HĐ_capKhoa 2018_sv)
  3. Các em thuộc chương trình Nhiệm vụ chiến lược chú ý: Các em sẽ chuẩn bị slide và trình bày bằng Tiếng Anh.