Danh sách sinh viên thuộc Khoa CNTT làm Đồ án tốt nghiệp

Nhà trường có Quyết định số 367/QĐ-ĐT ngày 20/04/2017 về việc duyệt điều   kiện và danh sách sinh viên thuộc Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN làm Đồ án tốt nghiệp.

Theo quyết định có 29 sinh viên đại học chính quy CTĐT chuẩn ngành Truyền thông và mạng máy tính của Khoa CNTT đủ điều kiện làm Đồ án và bảo vệ vào đợt 2 năm 2017.

Chi tiết xem tại đây