Deloitte Việt Nam: Thông tin tuyển dụng

Deloitte Việt Nam là Công ty Tư vấn và Kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam được thành lập từ năm 1991 và là thành viên của mạng lưới Deloitte Toàn cầu, một trong 04 (Bốn) hãng Tư vấn và Kiểm toán lớn nhất trên thế giới. Với hơn 700 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp sự thông hiểu sâu sắc luật pháp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam với toàn bộ thế mạnh của Deloitte Đông Nam Á với các hãng thành viên tại Brunei, Campuchia, Guam, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành chất lượng vượt trội tới khách hàng bao gồm Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp và Tư vấn Quản trị Kinh doanh, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Thuế, Kiểm toán và các Dịch vụ Đào tạo Chuyên ngành.
Deloitte Việt Nam thông báo tuyển dụng IT intern. Chi tiết xem tại đây