Điều chỉnh ĐA/KLTN bảo vệ đợt 2 năm 2019

Thân gửi các em sinh viên,

Khoa CNTT đề nghị tất cả sinh viên thực hiện ĐA/KLTN bảo vệ đợt 2 năm 2019 nếu có điều chỉnh thông tin gì liên quan ĐA/KLTN như tên đề tài, CBHD đề nghị các em làm đơn theo mẫu Mẫu thay đổi TT KLTN1 nộp về VPK (P301 – Nhà E3) chậm nhất thứ 2, ngày 14/10/2019.

Đề nghị các em thực hiện đúng theo lịch trên, sau thời hạn trên tất cả các điều chỉnh sẽ không được chấp nhận.