Điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 2 năm 2020

Thân gửi các em,

Căn cứ Kế hoạch chấm KLTN/ĐATN đợt 2 năm 2020, Khoa CNTT thông báo kế hoạch điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN như sau:

  • Sinh viên liên hệ với Thầy/Cô hướng dẫn nếu có bất kỳ điều chỉnh gì liên quan đến KLTN/ĐATN đề nghị các em điều thông tin theo form sau ==> https://forms.gle/R3BwymfKu85rGLZW7
  • Nếu sinh viên không thể bảo vệ KLTN/ĐATN đúng hạn đề nghị các em cũng điền form trên và ở nội dung cột ghi chú sinh viên điền “Không bảo vệ KLTN/ĐATN”
  • Thời hạn đăng ký điều chỉnh: chậm nhất thứ 6, ngày 23/10/2020