Gặp mặt hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học

Khoa CNTT tổ chức buổi gặp mặt, hướng dẫn sinh viên học học phần Dự án công nghệ và Học phần Dự án Khoa học như sau:

  1. Thời gian: 18h, thứ 4, ngày 11/09/2019
  2. Địa điểm: Phòng 3 – G3
  3. Danh sách sinh viên bắt buộc tham dự tại đây (bắt buộc các em tham dự đầy đủ để nắm được kế hoạch cụ thể của môn học)
  4. Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Quốc Long

Môn học:

Dự án khoa học

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú
1 16020190 Đào Tuấn Anh 29/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
2 16020191 Đỗ Tuấn Anh 01/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
3 16020192 Đỗ Xuân Anh 13/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
4 16020203 Nguyễn Tuấn Bình 23/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
5 16020206 Nguyễn Mạnh Cường 07/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
6 16020208 Nguyễn Xuân Việt Cường 18/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
7 16020209 Phạm Văn Đại 31/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
8 16020043 Trần Minh Đức 10/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
9 16020213 Trần Vũ Đức 24/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
10 16020218 Hoàng Giang 29/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
11 16020226 Dương Minh Hiếu 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
12 16020225 Đỗ Đình Hiếu 24/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
13 16022405 Vũ Minh Hiếu 27/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
14 16020228 Đồng Việt Hoàng 13/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
15 16020229 Lê Hoàng 12/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
16 16020064 Ngô Minh Hoàng 02/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
17 16020231 Nguyễn Văn Hoàng 19/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
18 16020240 Lê Viết Huy 27/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
19 16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
20 16020247 Phạm Thị Linh 13/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
21 16020047 Vũ Duy Mạnh 13/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
22 16022419 Phạm Xuân Thành 16/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
23 16020063 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu

Môn học:

Dự án công nghệ

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú
1 16020300 Bùi Đức Anh 02/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
2 16021248 Lê Công Anh 17/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
3 16022401 Nguyễn Duy Võ Anh 16/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
4 16020196 Nguyễn Đức Anh 07/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
5 16020199 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 14/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
6 16022402 Nguyễn Huy Chương 02/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
7 16022403 Đặng Văn Dũng 18/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
8 16021566 Phạm Tuấn Dũng 20/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
9 16020216 Đỗ Ngọc Duy 26/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
10 16022306 Nguyễn Trọng Dương 21/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
11 16020219 Nguyễn Trường Giang 31/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
12 16020220 Trần Trường Giang 19/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
13 16020227 Phan Đăng Trung Hiếu 11/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
14 16020230 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
15 16020235 Phạm Đình Hùng 06/10/1997 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
16 16020236 Phạm Thanh Hùng 30/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
17 16020237 Vũ Phúc Hưng 25/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
18 16022406 Nguyễn Trọng Khải 25/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
19 16020245 Trịnh Thị Lan 20/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
20 16022408 Nguyễn Ngọc Lâm 25/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
21 16020397 Nguyễn Thanh Lâm 09/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
22 16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
23 16022409 Nguyễn Thị Linh 12/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
24 16022410 Nguyễn Đức Mạnh 28/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
25 16022411 Phí Văn Minh 01/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
26 16022414 Nguyễn Xuân Nam 25/03/1993 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 ĐK lần đầu
27 16022413 Trần Thế Nam 21/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
28 16021620 Lê Trung Nam Nhật 04/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
29 16020272 Nguyễn Duy Quang 13/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
30 16020271 Nguyễn Duy Quang 18/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
31 16020273 Nguyễn Tuấn Quang 22/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
32 16021415 Phạm Ngọc Tài 18/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
33 16020279 Võ Lê Minh Tâm 22/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
34 16020282 Mẫn Minh Thảo 06/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
35 16022494 Nguyễn Chiến Thắng 03/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
36 16022420 Nguyễn Trường Thi 06/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
37 16020286 Lê Trung Thông 16/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
38 16020287 Chu Minh Tiến 25/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
39 16022421 Nguyễn Quang Triệu 24/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
40 16022417 Nguyễn Anh Tú 17/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
41 16020292 Trần Anh Tú 28/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
42 16022418 Thái Quốc Tuấn 12/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu
43 16020297 Nguyễn Xuân Tùng 30/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 ĐK lần đầu