Gặp mặt sinh viên K66 – Khoa CNTT

Căn cứ theo CV số: 549/CTSV-TB về việc tổ chức “Tuần lễ hội nhập sinh viên” năm học 2021-2022 của hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Khoa CNTT gửi các em lịch gặp mặt sinh viên K66 như sau:
– Thời gian: 10h00-12h00 thứ 5 ngày 28/10/2021
– Hình thức: Qua MS team
– Thành phần tham dự: Toàn bộ sinh viên K66 
Ý nghĩa của buổi gặp mặt sinh viên K66 Khoa CNTT:
– Giúp tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên (SV) bước vào năm học mới, chủ động thích ứng với hình thức dạy
– học trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
– Cung cấp thông tin để SV khóa QH-2021 (K66) bước đầu tìm hiểu, làm quen, thích nghi với môi trường và phương pháp học tập ở bậc đại học.
– Cung cấp cho SV những thông tin hữu ích về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, nội quy, quy chế, quyền lợi, trách nhiệm của SV, các mô hình hoạt động phong trào (Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên) nổi bật tại nhà trường, các nội dung, giải pháp đổi mới hoạt động hỗ trợ SV, tạo môi trường phù hợp để SV thích ứng với nhiệm vụ đổi mới hoạt động giảng dạy ở Trường Đại học Công nghệ.
Đề nghị các em sinh viên K66 tham dự buổi sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ.