Giải thưởng Huấn luyện viên 5 lần đưa đội tuyển vào ICPC Worl Finals

Cuộc thi ACM/ICPC World Finals được tổ chức tại Bồ Đồ Nha diễn ra từ ngày 31/03-06/04/2019. Tại cuộc thi, Thầy Hồ Đắc Phương – Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ đã giành giải thưởng cho huấn luyện viên 5 lần đưa đội tuyển vào World Finals.

  • Lần 1: Thái Lan  (2015)
  • Lần 2: Tổ chức tại Maroc (2016)
  • Lần 3: Tổ chức tại Mỹ (2017)
  • Lần 4: Tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc (2018)
  • Lần 5: Tổ chức Tại Bồ Đào Nha (2019)

Thầy Hồ Đắc Phương được vinh danh tại ICPC lần thứ 43 tại Bồ Đào Nha