Giao đề tài/ thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ

Khoa CNTT thông báo về việc Giao đề tài/thay đổi đề tài cho học viên cao học như sau: Theo quy chế đào tạo, các bạn học viên cần hoàn thiện đề cương để giao đề tài trong năm học đầu tiên.

👉 Học viên K27 trở về trước cần khẩn trương hoàn thiện đề cương và nộp cho VPK.

👉Học viên khóa K28 nếu đã có hướng nghiên cứu khuyến kích giao đề tài cùng đợt.

Hạn cuối cùng để nộp đề cương là 11h ngày 08/11/2021 tại VPK CNTT ( Phòng 301- E3) Một vài lưu ý về việc giao đề/thay đổi tài đề như sau:

– Kể từ ngày có QĐ giao đề tài thì 6 tháng sau học viên mới đủ điều kiện để bảo vệ

– Nếu học viên muốn thay đổi đề tài ,thay đổi hướng nghiên cứu phải thay đổi trước 6 tháng bảo vệ

– Nếu học viên muốn thay đổi CBHD cần nộp đơn

– Nếu học viên muốn thay đổi đề tài cần nộp đơn và đề cương

Đối với những học viên đã giao đề tài và không muốn thay đổi đề tài vui lòng bỏ qua thông báo này.

👉 Mẫu đề cương Luận văn thạc sĩ MauDeCuongLuanVanThS

👉Mẫu đơn xin thay đổi đề tài xem Don xin thay doi de tai luan van thạc sỹ_Mau