Giới thiệu CTĐT CNTT định hướng thị trường Nhật Bản cho sinh viên K66 CN1

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt sinh viên khóa K66 CN1 giới thiệu CTĐT Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, đề nghị toàn thể các em sinh viên K66 CN1 tham gia buổi gặp mặt như sau:
̛̀Thời gian: 7h-9h, thứ 7, ngày 2/10/2021
Hình thức: Online trên hệ thống Teams
Link tham gia: https://bit.ly/3B1RjeQ
➡️➡️Nội dung:
♦️Đón tiếp đại biểu và chuẩn bị
♦️Giới thiệu về CTĐT, về đối tác
♦️Cơ hội việc làm và môi trường học tập
♦️Giới thiệu giáo viên và chương trình học tiếng Nhật
♦️Chia sẻ của sinh viên khoá trên
♦️Hỏi đáp và hướng dẫn đăng ký