Giới thiệu hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô năm 2020

Nhằm giúp sinh viên tìm Thầy/Cô hướng dẫn KLTN/ĐATN phù hợp với hướng nghiên cứu của mình. Khoa CNTT gửi tới các em sinh viên tài liệu Giới thiệu về Bộ môn/ Phòng thí nghiệm, hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô trong Khoa như sau:

  1. Phòng thí nghiệm An toàn thông tin: ATTT_LabInfoSec_9 CS Department
  2. Phòng thí nghiệm Tương tác người máy: Gioi thieu huong nghien cuu_HMI_2020-compressed
  3. Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu và công nghệ tri thức :KTLAB
  4. Bộ môn Hệ thống Thông tinc:  BM_HTTT_10.2019
  5. Bộ môn Khoa học Máy tính: CS Department
  6. Bộ môn Công nghệ Phần mềm : Gioi thieu Bo mon – VI-2020
  7. Bộ môn Mạng máy tính : Giới thiệu BM MMT 82019
  8. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán : KH_KTTT