Giảng viên

Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị Giảng dạy Nghiên cứu
Bùi Ngọc Hải ThS. Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng Cơ sở dữ liệu Tối ưu hóa hệ thống nhúng, Công nghệ phần mềm nhúng, Phương pháp giảm điện năng tiêu thụ trên các bộ xử lý
Bùi Ngọc Thăng TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 4
Học máy, tin sinh học
Bùi Quang Hưng TS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Kho dữ liệu và tri thức kinh doanh
Quản lý dự án hệ thống thông tin
Các hệ thống thương mại điện tử
Quản lý dự án hệ thống thông tin
Hạ tầng dữ liệu không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Quản lý dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu
Dư Phương Hạnh ThS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu
Thực hành Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin
Quan lý dữ liệu không gian, Tối ưu hóa truy vấn, Cơ sở dữ liệu quy mô lớn
Dương Lê Minh TS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Quản trị mạng
Dự án
Mạng thế hệ mới
Mạng adhoc không dây, SIP - based VoIP, Internet of Things, mạng cảm biến, ứng dụng di động cloud, các hệ thống ảo hóa
Hà Hải Nam CN. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Tin học cơ sở 2
Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
An toàn thông tin, Mật mã và an toàn dữ liệu
Hà Quang Thụy PGS. TS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Khai phá dữ liệu
Cơ sở các hệ thống thông tin
Khoc học dịch vụ
Chủ đề hiện đại về HTTT
Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học

Tập thô, Khai phá dữ liệu (Text/Web, phương tiện xã hội, quy trình kinh doanh), Công nghệ tri thức
Hồ Đắc Phương ThS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Tin học cơ sở 4
Lập trình thi đấu
Mạng máy tính
Tính toán lưới, xử lý phân tán, các ứng dụng trên thiết bị di động
Hoàng Minh Đường CN. Bộ môn Khoa học Máy tính Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 4
Học máy, Thực tế ảo
Hoàng Thị Ngọc Trang ThS. Bộ môn Khoa học Máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 4
Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 2
Học máy, tin sinh học
Hoàng Thị Điệp ThS. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán Xác suất thống kê
Xác suất thống kê ứng dụng
Tin sinh học và Phân tích hệ gen
Hoàng Xuân Huấn PGS. TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Tối ưu hóa
Học máy
Học máy, tính toán mềm, tin sinh học
Hoàng Xuân Tùng TS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Mạng máy tính
Các hệ phân tán
Truyền thông đa phương tiện
Internet of Things, các hệ thống nhúng, các ứng dụng mobile và cloud, đánh giá hiệu năng hệ thống
Lê Anh Cường PGS. TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Lập trình nâng cao
Khai phá dữ liệu Web
Các vấn đề hiện đại của Khoa học Máy tính
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích quan điểm, khai phá văn bản, học máy
Lê Hoàng Quỳnh ThS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Khai phá dữ liệu y sinh học
Lê Hồng Hải ThS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu
Dự án
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Nhận dạng vân tay, Cơ sở dữ liệu, Kho dữ liệu
Lê Khánh Trình CN. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Lập trình hướng đối tượng
Tin học cơ sở 1
Kiểm chứng và kiểm thử phần mềm, Sự tiến hóa của phần mềm
Lê Minh Khôi ThS. Bộ môn Khoa học Máy tính Mạng di động, khai phá dữ liệu
Lê Nguyên Khôi TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Lý thuyết thông tin
Tin học cơ sở 4
Tối ưu hóa, tính toán tiến hóa, meta-heuristics
Lê Phê Đô TS. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán Đại số
Giải tích
Toán học rời rạc
Xác suất thống kê
Toán trong Công nghệ
Nhập môn an toàn thông tin
An ninh hệ thống thông tin
An toàn thông tin trong giao dịch điện tử, Các phương pháp toán trong công nghệ
Lê Quang Hiếu TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Xác suất thống kê
Chuyên đề Công nghệ
Xác suất thống kê ứng dụng
Học máy, khai phá dữ liệu web, thông tin doanh nghiệp
Lê Quang Minh TS. Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng Đảm bảo an toàn an ninh mạng máy tính,
Lập trình nhúng và thời gian thực,
Mô phỏng các hệ thống hàng đợi.
Lê Sỹ Vinh PGS. TS. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán Lập trình nâng cao
Chuyên đề Công nghệ
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin sinh học, phân tích hệ gen
Lê Thanh Hà TS. Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy Thị giác máy
Truyền thông đa phương tiện
Dự án
Xử lý ảnh
Xử lý ảnh, Xử lý ảnh viễn thám, Xử lý và truyền thông video, Thị giác máy
Lê Đình Thanh TS. Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin - Phát triển ứng dụng web
- An toàn thông tin
- An toàn thông tin
- Phát triển ứng dụng web
Lê Đức Trọng NCS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Khai phá quy trình nghiệp vụ
Ma Thị Châu TS. Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy Đồ họa máy tính
Thực tập chuyên ngành
Tin học cơ sở 1
Xử lý ảnh số
Thị giác máy, Hình học đa ảnh, Phân tích ảnh độ sâu, Đồ họa máy tính
Ngô Lê Minh ThS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Vehicle adhoc network (VANET), reliable multicast protocol
Ngô Thị Duyên ThS. Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy Tin học cơ sở 4 Đồ họa máy tính, Nhận dạng giọng nói
Nguyễn Duy Khương ThS. Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy Học máy, Xử lý dữ liệu lớn
Nguyễn Hà Nam PGS. TS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu Khai phá dữ liệu, Học máy, Cơ sở dữ liệu, Tính toán mềm, Công nghệ tri thức
Nguyễn Hà Thanh CN. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Lập trình hướng đối tượng
Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 2
Tin học cơ sở 4
Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Các bài toán ứng dụng Công nghệ pháp lý
Nguyễn Hải Châu PGS. TS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Nguyên lý hệ điều hành
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Cơ sở dữ liệu
Tính toán hiệu năng cao
Tính toán hiệu năng cao, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Hạ tầng dữ liệu không gian, Cơ sở dữ liệu không gian
Nguyễn Hoài Sơn TS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Mạng không dây
Mạng máy tính
Mạng thế hệ mới nâng cao
Mạng và truyền dữ liệu nâng cao
Overlay network, mạng ngang hàng, video streaming, mạng không dây, Internet of Things
Nguyễn Minh Trí TS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính QoS, mobile WiMAX, mobile IP, software-defined networking
Nguyễn Ngọc Bình PGS. TS. Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng CN Phần mềm và CN phần mềm Nhúng;
Tối ưu hóa thiết kế điện tử và VLSI;
Đồng thiết kế phần cứng - phần mềm;
Nhận dạng chữ Hán - Nôm và ứng dụng cho các thiết bị di động.
Nguyễn Ngọc Hóa PGS.TS, GV Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Kiến trúc máy tính
Tích hợp hệ thống
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Các chủ đề hiện đại về Quản lý Hệ thống Thông tin
Chủ đề hiện đại về HTTT
Các chủ đề lựa chọn về cơ sở dữ liệu


Quản lý dữ liệu lớn, GIS, Hệ tích hợp thông minh, An toàn thông tin
Nguyễn Phương Thái PGS. TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Lý thuyết thông tin
Chương trình dịch
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xây dựng cơ sở ngữ liệu có chú thích, học máy
Nguyễn Quang Vinh ThS. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán Giải tích 1
Đại số
Phương pháp tính
Các phương pháp toán trong công nghệ
Nguyễn Thanh Thủy GS. TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Trí tuệ nhân tạo, tính toán mềm, tính toán hiệu năng cao, kỹ nghệ dữ liệu và tri thức
Nguyễn Thị Hậu TS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Nguyên lý hệ điều hành
Thực hành Quản lý Dự án hệ thống thông tin
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
Genome evolution, Phylogeny, Tree reconciliation
Nguyễn Thị Huyền Châu TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Công nghệ phần mềm
Công nghệ phần mềm nâng cao
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Các hệ thống thời gian thực và Các hệ thống nhúng. Kiểm thử và kiểm chứng phần mềm
Nguyễn Thị Nhật Thanh TS. Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy Thiết kế giao diện người dùng
Dự án
Xử lý ảnh vệ tinh, Mạng cảm biến không dây, Mô hình hóa chất lượng không khí
Nguyễn Trí Thành PGS. TS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Kiến trúc máy tính
Nguyên lý hệ điều hành
Truy hồi thông tin
Xử lý song song
Khai phá dữ liệu
Khai phá dữ liệu Web
Học máy, Khai phá dữ liệu (text/web, mạng xã hội, quy trình kinh doanh)
Nguyễn Văn Nam TS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Tin học cơ sở 2
Mạng máy tính
Big data applications, advanced routing, next generation Internet, Wireless LAN, financial & banking systems
Nguyễn Văn Sơn CN. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tin học cơ sở 2 Lựa chọn trong dịch vụ WEB
Đàm phán trong dịch vụ WEB
Nguyễn Văn Vinh TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 4
Trí tuệ nhân tạo nâng cao
Dịch máy, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý và phân tích dữ liệu lớn
Nguyễn Việt Hà PGS. TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tác tử phần mềm, Các phương pháp hình thức, Kiến trúc phần mềm
Nguyễn Việt Tân ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 2
Kỹ nghệ phần mềm, Học máy, Tin sinh học
Nguyễn Đại Thọ TS. Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin An ninh mạng
An toàn và an ninh mạng
Các mạng không dây và di động
Chủ đề lựa chọn về an ninh mạng
Nguyễn Đình Việt PGS. TS. Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng Kiến trúc máy tính
Mạng và truyền dữ liệu nâng cao
Đánh giá hiệu năng mạng

Mạng cảm biến không dây, Mạng MANET, Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho truyền thông đa phương tiện, Đánh giá hiệu suất mạng máy tính bằng mô phỏng
Nguyễn Đức Anh CN. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Tin học cơ sở Kiểm thử đơn vị, Phân tích sự thay đổi SAT/SMT Solver
Phạm Bảo Sơn PGS. TS. Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin học cơ sở 4
Trí tuệ nhân tạo, Thu thập tri thức và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Giám sát truyền thông xã hội trực tuyến, Phát hiện sao chép
Phạm Cẩm Ngọc ThS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Tính toán hiệu năng cao, Xử lý song song
Phạm Duy Phúc KS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tin học cơ sở
An toàn hệ thống thông tin, Phòng/chống tấn công, Phát hiện lỗ hổng hệ thống
Phạm Hải Đăng CN. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Quản lý dữ liệu lớn
Tích hợp hệ thống
Phạm Hồng Thái TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 4
Toán học rời rạc
Thiết kế và đánh giá thuật toán
Hệ thống thời gian thực, an toàn thông tin
Phạm Ngọc Hùng PGS. TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Công nghệ phần mềm
Quản lý dự án phần mềm
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Quản lý dự án phần mềm
Các chủ đề lựa chọn về công nghệ phần mềm
Các phương pháp hình thức, Đặc tả và kiểm chứng, Tiến hóa phần mềm, Phân tích chương trình, Kiểm thử tự động
Phạm Thị Kim Dung ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Kỹ nghệ dòng sản phẩm phần mềm, Các phương pháp hình thức
Phan Xuân Hiếu TS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Khai phá dữ liệu
Dự án
Nguyên lý hệ điều hành
Học máy, Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thông minh kinh doanh
Phùng Văn Ổn TS. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán An toàn thông tin trong giao dịch điện tử
tientn PGS. TS. Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin Cơ sở dữ liệu
Nhập môn an toàn thông tin
Mật mã và an toàn dữ liệu
An ninh hệ thống thông tin

An toàn thông tin
Tô Văn Khánh TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Phương pháp hình thức
Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm
SMT/SAT solver
Các phương pháp hình thức
Trần Mai Vũ ThS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Khai phá dữ liệu (text/web), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho y sinh
Trần Quốc Long TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin học cơ sở 4
Dự án
Lập trình nâng cao
Học máy
Trần Thị Minh Châu TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Lập trình hướng đối tượng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Dự án
Công nghệ phần mềm
Phân tích và thiết kế hệ thống
Trần Trúc Mai TS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Mạng máy tính
Mạng và truyền dữ liệu nâng cao
Wireless communication, e-commerce, big data, cloud computing, powerline communication
Trịnh Nhật Tiến PGS. TS. Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin
Trương Anh Hoàng PGS. TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Công nghệ phần mềm
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Công nghệ phần mềm nâng cao
Kiến trúc phần mềm
Phân tích chương trình
Kiểm thử phần mềm
Tính toán đám may
Các hệ thống kiểu
Trương Ninh Thuận PGS. TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Phân tích thiết kế hệ thống nâng cao
Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm
Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học
Mô hình hóa và kiểm chứng phần mềm, Phân tích chương trình, An ninh phần mềm
Võ Đình Hiếu TS, GV Bộ môn Công nghệ Phần mềm Kiến trúc hướng dịch vụ, Lập trình hướng đối tượng Kiến trúc phần mềm
Kiến trúc hướng dịch vụ
Phân tích chương trình
Võ Đình Hiếu TS, GV Bộ môn Công nghệ Phần mềm Kiến trúc hướng dịch vụ, Lập trình hướng đối tượng Kiến trúc phần mềm
Kiến trúc hướng dịch vụ
Phân tích chương trình
Vũ Bá Duy ThS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu phân tán
Lập trình hướng đối tượng
Cơ sở dữ liệu
Vũ Diệu Hương TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Công nghệ phần mềm; Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm Áp dụng các phương pháp hình thức trong kiểm chứng thiết kế phần mềm, Kiểm thử tự động
Vũ Huy Hiển ThS. Bộ môn Khoa học Máy tính Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Vũ Quang Dũng ThS. Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng Thiết kế hướng người dùng
Lập trình nhúng và thời gian thực
THiết kế CSDL nhúng thời gian thực;
Lập trình robot (LEGO);
Lập trình hệ thống nhúng đa nhiệm thời gian thực;
Thiết kế và thực thi với hệ điều hành nhúng Linux trên các nền tảng chip khác nhau;
Đồ họa nhúng dựa trên thư viện OpenGL\ES;
Mô phỏng video codec cho các hệ thống nhúng.
Vũ Thái Dương CN. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính
Vũ Thị Hồng Nhạn TS. Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy Tin học cơ sở 4
Các vấn đề hiện đại của Khoa học máy tính
Tương tác người – máy
Khai phá dữ liệu không gian - thời gian, Các hệ thống cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin dựa trên vị trí, Cơ sở dữ liệu không gian & Hệ thống thông tin địa lý
Vũ Tiến Thành ThS. Bộ môn Các Hệ thống Thông tin Cá nhân hóa tìm kiếm, Trích xuất thông tin, Khai phá quan điểm
Đặng Cao Cường TS. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán Tin sinh học
Đặng Minh Công CN. Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng Giảm nhiễu trong việc cải thiện chất lượng tiếng nói bằng việc trừ đặc biệt dùng bộ lọc Kalman vô hướng
Cài đặt kỹ thuật tổng hợp dữ liệu trên một hệ thống mạng cảm biến không dây.
Đặng Thanh Hải TS. Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán Tin học cơ sở 2
Xác suất thống kê
Toán học rời rạc
Xác suất thống kê ứng dụng
Khai phá dữ liệu, Tin sinh học và Dữ liệu lớn
Đặng Văn Hưng TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Đặc tả và kiểm chứng phầnmềm
Các phương pháp hình thức, Các hệ thống thời gian thực, Phần mềm dựa trên thành phần
Đặng Đức Hạnh TS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Thu thập và phân tích yêu cầu
Chuyển đổi mô hình, Ngôn ngữ mô hình hóa, Kiểm chứng và hợp lệ phần mềm, Các phương pháp hình thức
Đào Minh Thư ThS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Tin học cơ sở 1
Mạng máy tính
Tin học cơ sở
Tin học cơ sở 2
Mạng máy tính, Xử lý ảnh, Đồ họa máy tính
Đoàn Minh Phương ThS. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Tin học cơ sở 2
Tin học cơ sở 4
Khóa luận tốt nghiệp
Mạng máy tính
Phát triển ứng dụng Web
Quản trị HTTT Tích hợp và Các vấn đề liên quan đến An toàn An ninh Thông tin Hệ thống