Nguyễn Hải Châu

Họ và tên

Nguyễn Hải Châu

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Tính toán hiệu năng cao, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Hạ tầng dữ liệu không gian, Cơ sở dữ liệu không gian

Giảng dạy

Nguyên lý hệ điều hành
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Cơ sở dữ liệu
Tính toán hiệu năng cao