Lê Anh Cường

Họ và tên

Lê Anh Cường

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích quan điểm, khai phá văn bản, học máy

Giảng dạy

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Lập trình nâng cao
Khai phá dữ liệu Web
Các vấn đề hiện đại của Khoa học Máy tính