Lê Phê Đô

Họ và tên

Lê Phê Đô

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Hướng nghiên cứu

An toàn thông tin trong giao dịch điện tử, Các phương pháp toán trong công nghệ

Giảng dạy

Đại số
Giải tích
Toán học rời rạc
Xác suất thống kê
Toán trong Công nghệ
Nhập môn an toàn thông tin
An ninh hệ thống thông tin