Hoàng Minh Đường

Họ và tên

Hoàng Minh Đường

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Học máy, Thực tế ảo

Giảng dạy

Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 4