Ngô Thị Duyên

Họ và tên

Ngô Thị Duyên

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy

Hướng nghiên cứu

Đồ họa máy tính, Nhận dạng giọng nói

Giảng dạy

Tin học cơ sở 4