Bùi Ngọc Hải

Họ và tên

Bùi Ngọc Hải

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng

Hướng nghiên cứu

Tối ưu hóa hệ thống nhúng, Công nghệ phần mềm nhúng, Phương pháp giảm điện năng tiêu thụ trên các bộ xử lý

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu