Lê Hồng Hải

Họ và tên

Lê Hồng Hải

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Nhận dạng vân tay, Cơ sở dữ liệu, Kho dữ liệu

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Dự án
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu