Nguyễn Việt Hà

Họ và tên

Nguyễn Việt Hà

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Tác tử phần mềm, Các phương pháp hình thức, Kiến trúc phần mềm