Lê Quang Hiếu

Họ và tên

Lê Quang Hiếu

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Học máy, khai phá dữ liệu web, thông tin doanh nghiệp

Giảng dạy

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Xác suất thống kê
Chuyên đề Công nghệ
Xác suất thống kê ứng dụng