Võ Đình Hiếu

Họ và tên

Võ Đình Hiếu

Học hàm, học vị

TS, GV

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Kiến trúc phần mềm
Kiến trúc hướng dịch vụ
Phân tích chương trình

Giảng dạy

Kiến trúc hướng dịch vụ, Lập trình hướng đối tượng